Warszawa szlachetnie urodzonych

13 lipca 2014 r.

W wakacyjną niedzielę mieliśmy okazję zgłębić tajemnice Warszawy szlachetnie urodzonych. Podczas tej wycieczki po Warszawie przyświecał nam cel poznania dziejów części rodów jakie zapisały się na trwałe w historii Warszawy, nie tylko za sprawą rezydencji jakie po nich pozostały.

Spacer po Warszawie szlachetnej rozpoczęliśmy pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, gdzie opowiedzieliśmy o pałacu Zamoyskich oraz o jego kolejnych gospodarzach, którymi byli m.in.: Ksawery Branicki czy Andrzej Zamoyski. Następnie udaliśmy się Krakowskim Przedmieściem przed Pałac Czapskich, który stanowił w czasach swej świetności magazyn zbiorów sztuki rodu Krasińskich.

Mijając pałace Uruskich i Tyszkiewiczów dotarliśmy przed Kościół Wizytek, którego jedną z najsłynniejszych fundatorek była Elżbieta Sieniawska. Omówiliśmy dzieje rodów zamieszkujących niegdyś dzisiejszy Pałac Prezydencki i siedzibę Ministerstwa Kultury. Odwiedziliśmy również pałace nieistniejące już dzisiaj a stanowiące niegdyś o prestiżu stolicy - rezydencje Morsztynów i Kazanowskich. Następnie udaliśmy się w ulicę Miodową, która w czasach panowania Sasów i później stanowiła jedno z modniejszych miejsc Warszawy. To tutaj mieszkali między innymi Młodziejowscy i Czartoryscy. Tu także znajdowały się szkoły, w których uczyła się młodzież ze szlacheckich rodów.

Spacer skończyliśmy przed Pałacem Rzeczpospolitej, należącym do Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego od którego nazwiska wziął swą pierwotną nazwę sam pałac jak i plac przy którym się dziś znajduje. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wycieczki po Warszawie!