Warszawa szlachetnie urodzonych

25 stycznia 2014 r.

Mroźnej soboty 25 stycznia mieliśmy okazję zgłębić tajemnice Warszawy szlachetnie urodzonych. Podczas tej wycieczki po Warszawie przyświecał nam cel poznania dziejów części rodów jakie zapisały się na trwałe w historii Warszawy, nie tylko za sprawą rezydencji jakie po nich pozostały.

Spacer po Warszawie szlachetnej rozpoczęliśmy pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, gdzie opowiedzieliśmy o pałacu Zamoyskich oraz o jego kolejnych gospodarzach, którymi byli m.in.: Ksawery Branicki czy Andrzej Zamoyski. Następnie udaliśmy się Krakowskim Przedmieściem przed Pałac Czapskich, który stanowił w czasach swej świetności magazyn zbiorów sztuki rodu Krasińskich.

Mijając pałace Uruskich i Tyszkiewiczów dotarliśmy przed Kościół Wizytek, którego jedną z najsłynniejszych fundatorek była Elżbieta Sieniawska. Omówiliśmy dzieje rodów zamieszkujących niegdyś dzisiejszy Pałac Prezydencki i siedzibę Ministerstwa Kultury. Odwiedziliśmy również pałace nieistniejące już dzisiaj a stanowiące niegdyś o prestiżu stolicy - rezydencje Morsztynów i Kazanowskich. Następnie udaliśmy się w ulicę Miodową, która w czasach panowania Sasów i później stanowiła jedno z modniejszych miejsc Warszawy. To tutaj mieszkali między innymi Młodziejowscy i Czartoryscy. Tu także znajdowały się szkoły, w których uczyła się młodzież ze szlacheckich rodów.

Spacer skończyliśmy przed Pałacem Rzeczpospolitej, należącym do Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego od którego nazwiska wziął swą pierwotną nazwę sam pałac jak i plac przy którym się dziś znajduje. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wycieczki po Warszawie!