Praga trzech wyznan

13 kwietnia 2013 r.

Na kolejne odkrywanie warszawskich skarbów wybraliśmy się na prawą stronę Wisły. W sobotę 13 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę „Praga trzech wyznań”, która rozpoczęła się przy bazylice katedralnej Św. Floriana i Św. Michała Archanioła. W jej sąsiedztwie zobaczyliśmy także szpital praski oraz pomnik ks. Ignacego Skorupki. Idąc w pobliżu najstarszego w Polsce ogrodu zoologicznego dotarliśmy do cerkwi Św. Marii Magdaleny, gdzie zwiedziliśmy dolną kaplicę. Znajdują się tam mozaiki pochodzące z soboru Św. Aleksandra Newskiego, który stał dawniej na terenie dzisiejszego pl. Piłsudskiego. W sąsiedztwie świątyni znajduje się Dom Metropolity – miejsce urzędowania arcybiskupa Sawy – głowy Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Następnym punktem był wybudowany w 1905 r. gmach liceum ogólnokształcącego im. króla Władysława IV. Ciekawostką był fakt, że ogromną na owe czasy sumę 300 mln rubli wyłożył na budowę szkoły Julian Różycki. To w murach tej szkoły formował się oddział ochotników, który w 1920 r. wyruszył na bitwę pod Ossowem.

Kolejnymi miejscami naszej wycieczki po Warszawie był Dom Wychowawczy Gminy Żydowskiej imienia Michała Bergsona pełniący dawniej rolę szkoły i internatu, plac po synagodze oraz budynek mykwy (rytualnej łaźni żydowskiej). Mury synagogi przetrwały drugą wojnę światową, ponieważ Niemcy urządzili tam odwszalnie, jednakże obiekt został wyburzony w 1955 roku pomimo faktu figurowania na liście zabytków.

W okolicy obejrzeliśmy jeszcze Kino Praha, Dom pod Sowami i Dom Weteranów Powstania Styczniowego. Ciekawym elementem wycieczki była przerwa przy interaktywnym pomniku Praskiej Kapeli Podwórkowej przedstawiającym pięciu muzyków: bębniarza, gitarzystę, skrzypka, akordeonistę i bandżolistę. Po kilku minutach oczekiwania panowie zagrali, ale z racji wiszącej w powietrzu burzy, szybko udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Przy Urzędzie Dzielnicy Praga Północ usłyszeliśmy o dzisiejszym charakterze tego obszaru i jego administracyjnych uwarunkowaniach. Po drugiej stronie ulicy zobaczyliśmy klasztor sióstr loretanek założony przez patrona ulicy ks. Ignacego Kłopotowskiego, a w jego sąsiedztwie Żydowski Dom Akademicki przeznaczony w dwudziestoleciu międzywojennym dla studentów pochodzenia żydowskiego. To tutaj mieszkał m. in. Menachem Begin – późniejszy premier Izraela i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Następnie zwiedziliśmy jeszcze jeden z najstarszych zabytków Pragi – pochodzący z 1860 r. Dom Mintera oraz Pomnik Kościuszkowców. Wyciągnięte skierowane na drugą stronę Wisły ręce żołnierza symbolizują chęć pomocy ogarniętej powstaniem Warszawie. Niestety przy próbie przedostania się do miasta kilkuset żołnierzy utonęło w nurcie Wisły lub zostało rozstrzelanych przez Niemców.

Pospieszani przez padający deszcz w końcowej fazie wycieczki udaliśmy się w okolice pałacu ślubów. Piękny budynek komory wodnej zaprojektowany został przez Antoniego Corazziego i służył obsłudze mostów łyżwowych na Wiśle łączących dawniej ulicę Kłopotowskiego z ulicą Bednarską. Ostatnim punktem był poniemiecki bunkier znajdujący się na tyłach szpitala praskiego. Zamurowane otwory strzelnicze kruszeją, dzięki czemu w niektórych miejscach można nawet zajrzeć do środka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom spaceru po najstarszej części Pragi.